<span id="v9zf7"></span>

   <address id="v9zf7"></address>

     <noframes id="v9zf7"><form id="v9zf7"></form>

      0.5mm间距 首页-产品展示-板对板连接器  -  0.5mm间距

      产品名称:板对板 0.5mm 合高1.5 公座

      产品料号:3105-XX115MGOW154

      产品规格:BTB Pitch 0.5mm H1.5 Male

      在线订购

      图纸下载

      产品介绍

      板对板连接器配套方案:

      板对板 0.5mm 合高1.5 母座         板对板连接器具体技术参数点击图纸下载!      在线订购

      1. 采购产品
      2. 联系人
      3. 电话
      4. 手机号码
      5. 采购标题
      6. 订购意向

      秒开快3 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>